IKT-AK

 Aurten ere aurreko ikasturteetan bezala, irakasleok teknologia berrien inguruko formakuntza jasoko

 

dugu: Argazki kamera, bideo eta ahots grabagailuak, arbel digitala, software hezigarriak, zenbait programek

 

eskeintzen dituzten aukerak, moodle plataforma,...


Teknologi berriek eskeintzen diguten aukera oso zabala da eta piskanaka aukera horiek aztertzea eta

 

gure eguneroko lanean txertatzen joatea da gure erronka.